Activiteiten

Activiteiten voor alle leden van KBO Zomerzon Milsbeek

Koersbal

Iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur  en van 15.00 tot 17.00 uur is er koersballen in het Trefpunt . Het is gezellig, maar is ook goed voor de spieren. Er zijn nog  plaatsen vrij. Heeft u interesse neem dan contact op met het Bestuur.

Computer Cursus

Deze cursus is opgestart om de leden van de KBO Milsbeek wegwijs te maken op de computer. Op de eerste plaats door de angst  voor dit apparaat weg te nemen en op de tweede plaats door het maken van eenvoudige oefeningen vertrouwen in je zelf krijgen.

 

De bedoeling is om in ieder geval vrijer te worden op de computer. Naast de basis beginselen, zoals opstarten en afsluiten van programma’s, worden vooral E-mail en Surfen op het internet uitgebreid behandeld. Deze cursus ligt nu stil, omdat we geen geschikte betaalbare ruimte hebben gevonden.

Tablet En Ipad

Samen met de KBO Limburg en Seniorweb proberen wij Ouderen te stimuleren om door de iPad of tablet te gebruiken toegang te krijgen op het Internet. Want daar verwachten wij meer gebruikers in de nabije toekomst. Onze Doe- cursus passen wij aan op de wens van de Cursist.

Eettafelproject En Soos

Van september tot en met juni (wintermaanden) is er elke eerste dinsdag van de maand in het Trefpunt Eettafelproject om 12:30 uur en daarna SOOS van 14:00 uur tot 17:00 uur. Voor het Eettafelproject bent u automatisch aangemeld  (omdat u er de vorige keer ook was).

 

Ook kunt u uzelf tijdig aanmelden als u nu weer komt of afmelden, indien u deze keer niet kunt. De eigen bijdrage na 1 januari 2022 is € 13,50. Dat is inclusief een consumptie en wordt per incasso geïnd. De Soos is nog even gestopt en wacht op het bestuur.

Rijbewijskeuring 75-Plus

Na uw 75e verjaardag is een gewone verlenging van het rijbewijs niet meer mogelijk. Dan is soms een medische Keuring verplicht. U krijgt hiervan  bericht van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RWD). Let op: Als u bent aangemeld bij Mijn Overheid, dan krijgt u geen melding per brief thuis van het verlopen van uw rijbewijs, die moet u dan bij Mijn Overheid bekijken na inloggen met Digid. Voor leden van de KBO Milsbeek is het mogelijk zelf een afspraak te maken voor de Rijbewijskeuring bij Medisch Centrum Mook Kon. Julianastraat 3-a 6585 XP Mook Telnr. 024-6963933

 

Let op: er kan een langere wachttijd zijn. Vooral bij het CBR kan de beoordeling van uw rijgeschiktheid in sommige situaties 4 maanden of langer duren. Begin een jaar voor datum waarop uw rijbewijs verloopt met de aanvraag bij de Gemeente. Vernieuw uw rijbewijs na ontvangst van de toestemming van het  CBR een week voor het vervallen van het oude, zo stelt u de verval datum verder uit.

 

De snelste methode is nu om digitaal de verlenging aan te vragen bij het CBR. Daar het CBR een grote achterstand heeft bij het verwerken van de verlengingen, blijft uw rijbewijs langer geldig. Maar kijk dit wel na op de website van het CBR.

Belastingformulier

De overheid gaat er gewoon van uit, dat elke ouder het belastingformulier invult, anders blijft het mogelijk dat o.a. bij buitengewone lasten een aantal aftrekbare posten niet worden meegewogen bij het belastbaar inkomen. Heeft u extra uitgaven in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid, roep dan de hulp in van een belastinginvuller.

Onze KBO in Milsbeek heeft sinds 2021 weer een belastinginvuller; De heer Cor Derks Kamilleweg 24 6596 BH Milsbeek  tel 0485-516903 of mobiel: 06-36548306